Lesmethode

Rijopleiding in Stappen (RIS)

De Rijopleiding in Stappen is een opleidingsmethodiek waarbij je stap-voor-stap leert rijden. Hiermee ben je beter voorbereid op deelname aan het verkeer.

Bij de Rijopleiding in Stappen ga je steeds een stap verder als je de vorige stap voldoende beheerst. De eerste stap bestaat meestal uit een huiswerkopdracht. De laatste stap is dat je iets geheel zelfstandig en in steeds wisselende situaties kunt uitvoeren. In totaal doorloopt je op deze manier 46 scripts, verdeeld over vier modules. RIS

Iedere module wordt afgesloten met een toets. Na afronding van de eerste twee modules word je kennis en vaardigheden getoetst. De rij-instructeur van Rijschool 12Drive neemt deze toetsen af.

In de derde toets kunt je kennismaken met de gang van zaken bij het CBR en alvast wennen aan de examensituatie. De examinator geeft je tips ter verbetering. Bovendien kunt je een vrijstelling verdienen voor de bijzondere manoeuvres van het praktijkexamen. Verder komen in deze toets de onderdelen Zelfstandig rijden en Zelfreflectie aan de orde.

De vierde en laatste toets is het praktijkexamen bij het CBR.

In de RIS krijgt je ook huiswerk mee. Het is de bedoeling dat je je thuis op de rijlessen voorbereidt. De tijd die dat vraagt, is voor iedereen verschillend.

De voordelen op een rijtje

  • Fors hoger slagingspercentage
  • Hoge kwaliteit van de rijopleiding
  • Stap-voor-stap aanpak
  • Betere voorbereiding op deelname aan het verkeer
  • Inzicht in je vorderingen met behulp van de leskaart